Yo-YO

Yoyodan bahseden ilk kayıt, MÖ 500’lü yıllara ait, tahta ve terrakotta yoyoları anlatan bir Antik Yunan belgesidir 1. Ancak yoyo bundan çok daha önce Çin’de ortaya çıkmıştır 1. O zamanlarda yoyo “bandalore” olarak biliniyordu 1. Yoyo, 1791 tarihli bir Fransız mecmuasında “bandalore” olarak tasvir edilmiştir 1.

Yoyo, 20. yüzyılın başlarında popüler hale geldi ve günümüzde de hala popülerliğini korumaktadır. Dünyada çeşitli uluslararası yoyo yarışmaları düzenlenmektedir. Bu yarışmalardaki stillerden bazıları şunlardır 1:

  • 1A: Yoyo ipe ve sağ elin orta parmağına bağlı şekildeyken yoyo ile ip üzerinde dönerken yapılan hareketlerdir.

  • 2A: 2 el ile 2 yoyonun hiç durmaksızın, sürekli atılıp çekilip tekrar atılmasıyla yapılan hareketlerdir.

  • 3A: 2 yoyonun uyumlu hareketlerinden oluşur.

  • 4A: Bu stildeki hareketler, yoyonun ipe bağlanmadan yapılmasıyla elde edilir. Yoyo ilk önce havaya fırlatılır ve sonra tekrar ip üzerine düşürülür ve kombine hareketler sergilenir.

  • 5A: Yoyo bu stilde ipe bağlıdır fakat ip orta parmak yerine ufak bir ağırlığa bağlanır ve yoyo ile ağırlığın birbirine uyumlu hareketleri bu stilin genel amacıdır.